Menu Zavřeno

Informace ke GDPR

Základní umělecké školy, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, IČO: 00851451 bude ke dni 25.května 2018 , tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, bude disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, jednou z povinností školy je „Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ZUŠ Mohelnice změnila ke dni 1. 11. 2018 pověřence, a to na Ing. Michaelu Müllerovou email: mmullerova@volny.cz.

Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na této adrese:
http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx

Další dokumenty ke stažení:

GDPR sešit s podrobnějším vysvětlením problematiky ochrany osobních údajů:

Příloha č. 6 Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v podřízených organizacích