Menu Zavřeno

Detašované pracoviště Rohle

Pracoviště: Základní škola a mateřská škola Rohle

Detašovaná třída působí v Rohli od r. 1975. Má dlouholetou tradici. Žáci do této třídy dojíždí i z okolních obcí: Kamenná, Janoslavice, Nedvězí, Klopina, Veleboř, Strupšín, Brníčko. Obec Rohle má velmi špatnou dopravní obslužnost. Zájem rodičů o hudební vzdělání dětí je na stabilní úrovni. Třída byla doposud vždy naplněna do plného počtu žáků.

Největší počet žáků je vyučován na klavír, dále na akordeon a zobcovou flétnu. Vyhovující je umístění detašované třídy v základní škole, poněvadž žáci mohou ihned po skončení vyučování docházet do hodin výuky na nástroj. Rozvrh je přizpůsoben autobusovému spojení žáků a jejich další odpolední zájmové činnosti.

Dvakrát ročně vystupují žáci ZUŠ pro rodiče a veřejnost na třídních besídkách.